Laatulupaus

Laatulupaus

Järvi-Suomen Taksipalvelu Oy

Tieliikennelain 48 § mukainen liikennepalveluja koskeva laatulupaus

1.  Tarjottavat liikennepalvelut

Järvi-Suomen Taksipalvelut Oy harjoittaa aputoiminimellä JS Turvataksit taksi- ja pienoisbussi liikennettä Itä-Savon alueella henkilöliikenneluvan ja taksiliikenneluvan mukaisesti. Asema-paikkamme on Savonlinna.
Kuljetamme päivittäin taksia käyttäviä asiakkaita, vanhuksia, koululaisia ja tilausliikennettä käyttäviä ryhmiä. Meille tärkeitä asioita ovat asiakastyytyväisyys, turvallisuus, palvelujen jat-kuvuus ja saatavuus ajallaan, ennakoitava hinnoittelu sekä henkilöstön työtyytyväisyys.

Harjoitamme taksi- ja henkilöliikennettä pääsääntöisesti Itä-Savon alueella. Kyydin voi tilata oman tilauskeskuksemme p 0500 250099 tai www.jsturvataksit.fi internetsivujen kautta helposti ja ilman lisäkustannuksia.
Kuljettajamme auttavat tavaroiden nostossa ja liikuntarajoitteisia matkustajiamme nousemisessa ja poistumisessa. Käytössämme on useita Inva-varustuksella olevia autoja, joissa on perälautanostin ja tarpeen mukaan porraskiipijä ja paarivarustus.

2.  Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen

Henkilökohtaisista palveluista ja niiden muutoksista tiedottaminen tapahtuu suoraan asiakkaille ilmoittamalla. Muutoin tiedottaminen tapahtuu yhtiön nettisivuilla, sähköpostilla tilaajalle, pikatilanteessa ottamalla yhteyttä puhelimella.

3) Käytössä olevat liput ja niiden hinnat, Informaatio- ja lippujärjestelmiin kuuluminen

JS Turvatakseilla on ei ole säännöllistä, aikataulujen mukaista liikennettä, vaan toimimme tilausliikenteessä. Taksiliikenteen hinnoitteluperusteet ovat nähtävissä autoissamme ja internetsivuilla. Pikkubussien hinnoittelu perustuu asiakkaan kanssa ennalta tehtyyn sopimukseen.

4. Käytössä olevat ajoneuvot ja varusteet, jotka helpottavat matkustajan autoon pääsyä

Käytössämme on seuraava ajoneuvokalusto
– monikäyttöinen Mercedes pikkubussi, joka muuntautuu 19 mukavaa matkustuspaikkaa tarjoavasta nykyaikaisesta bussista  jopa 4 pyörätuolia kuljettavaksi Inva-ajoneuvoksi….tai em yhdistelmäksi. Inva-ajoissa autossa on asianmukainen Inva-varustus henkilönostimineen.
– 13 paikkainen pikkubussi, joka on myös Inva-varusteltu.
– 3 kpl  8 paikkaista pikkubussia, joissa on henkilönostimet ja kaksi pöytätuolipaikkaa Inva-ajoja ajatellen. Taksit ovat ”businessvarusteltuja” ja täyttävät myös vaativan liikematkustajan odotukset.
– 2 kpl tilavaa henkilötaksia.

5. Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakaspalautteilla, joita saadaan asiakkailta puhelimitse, sähköpostilla, kotisivulla olevan lomakkeen kautta sekä omalla seurannalla kuljettajilta.

6. Valitusten käsittely, hinnan palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset

Kaikki valitukset käsitellään viikon kuluessa ja silloin, kun asiakas on jättänyt yhteystietonsa, häntä informoidaan käsittelyn tuloksista. Mikäli valitus on johtunut JS Turvataksien laiminlyönnistä tai sopimuksen vastaisesta palvelusta, korvauksesta sovitaan asiakaskohtaisesti. Saa-mamme myönteisen palautteen hyödynnämme myös palvelujen edelleen kehittämisessä ja asiakastiedottamisessa.

7. Liikuntarajoitteisten matkustajien käytettävissä olevat palvelut, heidän avustamisensa ja siitä tiedottaminen. Muiden väestöryhmien erityistarpeiden huomioonottaminen.

JS Turvataksit on erikoistunut liikuntarajoitteisten asiakkaiden palvelemiseen. Inva-autoissa ja pikkubusseissa on henkilönostimet ja varusteet pyörätuoli- tai paariasiakkaiden kuljettamiseen. Henkilökunta on koulutettu näiden asiakasryhmien palveluun. Käytössämme on hissittömissä kerrostaloissa asuvien asiakkaiden palvelemiseen porraskiipijä.

hannuhayrinenLaatulupaus